Vår innendørs range består av totalt 5 stk HD-simulatorer.
Disse kan benyttes fritt av våre medlememmer alle hverdager kl 10-18 (maks 1 time pr kunde). Vi gjør også oppmerksom på at booking av rangetid må skje enten pr telefon eller pr e-post. Man kan ikke booke driving range via online booking.

Vel møtt til Norges beste innendørs range!

Husk også våre faste treningsfordeler som medlem:
- 1 gratis time i simulator hver måned
eller
- rangekort med 15 trekk som kan brukes på range ved Fana kirke.
og
- fri bruk av simulatorrange  (5 stk tilgjengelig - 1 time pr kunde pr dag) frem
til klokken 1800 på hverdager.