Om en som er medlem spiller sammen med en som ikke er medlem betaler man for sin del av spillet.
Eks: Spiller ett medlem og ett ikke-medlem sammen i 2 timer på ettermiddagstid betaler de tilsammen kr 750,- (Medlem kr 350, ikke-medlem kr 400)

NB! Hvis man ikke har anledning til å stille på tid som er booket på nett må dette gjøres online senest 4 timer før bestilt tid. Etter dette må det ringes inn for å gi beskjed – siste mulighet for avbestilling er 2 timer før start-tid.
Hvis man ikke møter til bestilt time eller avbestiller mindre enn to timer før man skal starte blir man fakturert fullt beløp.
Hvis man ikke har møtt (eller gitt beskjed pr telefon) innen 10 minutter etter bestilt starttid står Bergen Golfsenter fritt til å leie ut simulatoren til andre.