Tilbake til kalender

 

Pris pr time - MEDLEMMER  
Man-tor 10 - 17 og hele fredag 250,-
Lørdag & søndag 300,-
Man-tor 17 - 22 350,-  
Pris pr time - IKKE-MEDLEMMER  
Man-tor 10 - 17 og hele fredag 350,-
Alle andre tider 400,-
   
Om en som er medlem spiller sammen med en som ikke er medlem betaler man for sin del av spillet.
Eks: Spiller ett medlem og ett ikke-medlem sammen i 2 timer på ettermiddagstid betaler de tilsammen kr 750,- (Medlem kr 350, ikke-medlem kr 400)

NB! Hvis man ikke har anledning til å stille på tid som er booket på nett må dette gjøres online senest 4 timer før bestilt tid. Etter dette må det ringes inn for å gi beskjed. Hvis man ikke møter til bestilt time blir man belastet fullt beløp.