Demohelgen fredag 13. og lørdag 14. mars er avlyst med bakgrunn i smittesituasjon.