Det har vært et lite puslespill å få spilt alle runder i årets Onlinegolf Vinterserie, men nå har de første lagene gjennomført 4 runder.Vi håper at alle lag klarer å bli ferdig med 4 innledende runder innen utgangen av januar og etter de innledende rundene går 32 lag videre i turneringen.
Vi skylder alle lag en stor takk for smidighet og velvilje rundt spilletider.

Her kan dere se alle resultater.