D et er generelt mye folk ved senteret for tiden , og spesielt gjelder dette mandag-torsdag 16-22. Dette vil igjen føre til at det blir mye trykk på parkeringsplassen vår i dette tidsrommet. Vi vil derfor oppfordre alle som har mulighet til det om å kjøre felles bil ned til oss. Dette vil bety mindre stress for alle involverte, og samtidig bety bedre forhold i miljøbyen Bergen :-)…

Vi vil også samtidig henlede oppmerksomheten til vår lille parkeringsguide.